Search

Terms & Conditions

REGULAMIN.

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem si-lingerie.pl. Sprzedającym jest firma SI LINGERIE Iwona Białczak, z siedzibą w Sulejówku przy ulicy Emilii Plater 11a. NIP: 526-216-83-29. Regon: 140726091. Adres e-mail: si.lingerie@tlen.pl

 1. Sklep www.si-lingerie prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu. Warunkiem złożenia i potwierdzenia zamówienia przez Kupującego w sklepie internetowym, jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Konsumenta do celów związanych z realizacją zamówienia. Dane osobowe nie są udostępniane innym dla celów marketingowych.
 2. Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze, zazwyczaj w ciągu 24 / 48 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Konsumenta.
 3. Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie 'Formularza zamówienia' zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu.
 4. Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (wybrane produkty, adres dostawy, wartość zamówienia, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą mailową.
 5. Konsument podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem jest zobowiązany podać prawidłowe dane kontaktowe – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu dostawy oraz adresu e-mail. Nieprawidłowo wypełnione formularze utrudniają lub mogą uniemożliwić zrealizowanie zamówienia.
 6. W przypadku, gdy w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 7. Konsumentami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24) Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.
 8. Płatności za zamówione produkty dokonuje się poprzez płatności internetowe PayU, płatności kartami płatniczymi za pomocą PayU, płatności internetowe PayPal, przelewem bankowym lub płatność przy odbiorze.
 1. Wysyłka towarów realizowana jest za pomocą firmy kurierskiej DPD Polska (12/15 zł), za pomocą Poczty Polskiej (10/11/18 zł)
 2. Sklep nie bierze odpowiedzialności za przedłużenie się czasu dostawy produktu, wynikającego z winy przewoźnika (DPD Polska / Poczta Polska).
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.si-lingerie.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 4. Konsument ma prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od daty otrzymania przesyłki. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie paragonu fiskalnego do przesyłki zwrotnej oraz brak oznak użytkowania na produkcie. W przypadku używanego produktu, zwrot nie jest przyjmowany. Koszty związane z przesyłką produktu pokrywa Kupujący.
 5. Konsument, który zakupił i otrzymał od nas towar szyty na miarę, nie ma możliwości zwrotu towaru, jak i nie ma możliwości wymiany towaru na gotówkę.
 1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zakupionego towaru, klient zobowiązany jest poinformować o tym sprzedawcę niezwłocznie drogą elektroniczną podając numer zamówienia i model, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania towaru. W przypadku niezgodności towaru z umową, reklamowany towar, a także ewentualne oczekiwania (zmiana rozmiaru), należy odesłać do sprzedawcy. Ustosunkujemy się do żądań klienta w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Reklamacje dotyczące uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego dbania o produkt (pranie, prasowanie) nie będą rozpatrywane. Koszty związane z przesyłką produktu pokrywa Sklep. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu, niesprawdzenie paczki w obecności kuriera nie wyklucza wszczęcia procedury reklamacyjnej.
 2. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Konsumenta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki. Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo od niej odstąpić w terminie 30 dni kalendarzowych bez podania przyczyn składając Sklepowi stosowne oświadczenie na piśmie. Termin trzydziestodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Konsument może anulować złożone zamówienie e-mailowo pod adresem si.lingerie@tlen.pl do czasu przekazania zamówienia przez Sklep w stan realizacji. Zobowiązujemy się do zwrotu wpłaconej kwoty w ciągu 3 dni roboczych.
 5. W przypadku, gdy Konsument nie odbierze w terminie przesyłki pobraniowej, sklep zastrzega sobie prawo do zwrotu przez Konsumenta poniesionych kosztów wysłania produktów oraz jego zwrotu do nadawcy, a także dodania Konsumenta na czarną listę kupujących, uniemożliwiając tym samym wykonywania zakupów w sklepie Si Lingerie.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2017 r.

Cart

Your shopping cart is empty

Buy your first product